Canal de denúncies

Canal de denúncies

Què és un Canal de Denúncies?

És una eina anònima des d’on denunciar fets delictius i males pràctiques en el si d’una organització pública o privada. La funció d’un Canal de Denúncies és protegir les persones que treballen en el si d’una organització o estan relacionades amb ella laboralment.

Normalment els treballadors són testimonis o víctimes de males pràctiques, però també han de poder denunciar persones externes a l’organització, com candidats a llocs de treball, col·laboradors autònoms o proveïdors.

Quins requisits ha de complir un Canal de Denúncies?

Com és lògic, el més important és preservar l’anonimat de la persona denunciant. Tot el procés pot tractar-se de manera interna i confidencial fins a la seva resolució, però s’ha de comptar amb mesures que garanteixin la seva integritat. Aquests són els requisits que ha de complir tot canal de denúncies:

  • Garantir la confidencialitat de la identitat del denunciant.
  • Enviar un justificant de recepció de les denúncies interposades, com a màxim després de 7 dies des de la recepció.
  • Contestar la denúncia en un termini màxim de 3 mesos des de l’emissió de l’acusament de rebut.
  • Persones externes a l’organització com a proveïdors, exempleats i fins i tot familiars han de poder interposar una denúncia, per la qual cosa ja no serveixen els canals interns.