Comptabilitat

Comptabilitat

Comptabilitat

 • Definició d'assentament tipus.
 • Procés en temps real.
 • Exercici en línia.
 • Comptabilitat entre despatx-empresa.
 • Llibres d'IVA.
 • Comptes anuals, memòries i informes.
 • Formats d'impressió adaptables.
 • Selecció d'impressió massiva per a empreses.
 • Control de cobrament i pagament.
 • Control amortitzacions.
 • Enllaç amb fiscal, laboral, despatx, ...
 • Traspàs de dades a Impost de societat i dipòsit de comptes.
 • Enllaç amb base de dades: EXCEL, etc.
 • Presentació llibres a través del Registre.