Comptes Anuals

Comptes Anuals

Comptes Anuals

Sistema informàtic de gestió de continguts del Dipòsit Anual de comptes anuals en el Registre Mercantil.

Obté la informació econòmica de cada exercici directament dels nostres sistemes de comptabilitat i/o Societats. També obté, opcionalment, dades identificatives, dades mercantils i altres dades de la Societat.

És executat des de qualsevol dels dos sistemes: Comptabilitat i Societats.

Disposa de Base de Dades pròpia per emmagatzemar totes les dades de la Societat (identificatives, mercantils i altres) necessaris per a la confecció dels Comptes Anuals. Aquesta base de dades és modificable mitjançant interfície en el propi programa i dades són usats com "dades base" en l'inici de la següent campanya de Comptes Anuals. Aquest interfície mostra també tots els imports dels comptes (saldos i acumulats) que seran usats per a la confecció dels informes econòmics dels Comptes Anuals.