Control despatx

Control despatx

Control despatx

  • Gestió interna de facturació i comptabilitat.
  • Tractament de clients.
  • Expedients.
  • Abonats.
  • Llibres d'IVA.
  • Rebuts en suport magnètic.
  • Control d'avisos.
  • Cartes, etiquetes, llistats.