Còpies remotes de seguretat

Còpies remotes de seguretat

Es tracta de fer còpies de seguretat externes a l'oficina o empresa, és a dir, que el sr. client pugui estar segur que en cas de que les seves pròpies còpies fallessin tindria la SEGURETAT de que existeixen altres còpies de les seves dades, que s'ubicaran externament perquè en cas d'inundació, incendi o altres causes no es encontraían al lloc del desastre.

CÒPIES DE SEGURETAT REMOTES ENCRIPTADAS
D.R.S. (DISSATER RECOVERY SYSTEM)

Característiques:

 • Treballs totalment automatitzats.
 • Selecció de fitxers a incloure o excloure.
 • Compressió de les dades.
 • Encriptació DES-128.
 • Transmissió automàtica amb control de recepció.
 • Ubicació externa.
 • Recuperació immediata.
 • La seguretat de les dades no té preu.
 • Cost insignificant.
 • Qualitat de servei.
 • Instal·lació i programació in situ.

Funcionament:

 • Es pre-seleccionen els fitxers, carpetes, etc. a copiar.
 • Es programarà l'hora d'actuació.
 • Es comprimiran les dades automàticament.
 • S'han d'encriptar les dades.
 • Es tancarà el fitxer amb una clau.
 • Es transfereix el fitxer a un HOST extern

Mode Recover:

 • En cas de recuperació, l'operació serà inversa.
 • Transmetre el fitxer al servidor del sr. client.
 • Obriéndolo amb una clau.
 • Desencriptar les dades.
 • Descomprimir el fitxer.
 • Ubicar les dades al seu lloc.