Gestió fiscal

Gestió fiscal

Gestió fiscal

Definició empreses / activitats.

IRPF:

 • Models 130, 131.
 • Precàlcul mòduls nou exercici.
 • Informes.
 • Presa de dades llibres i comptabilitat de tercers.

IVA:

 • Declaracions trimestrals (M-300, 310, 311, 370).
 • Declaracions mensuals (M-320, 330).
 • Resum anual (M-390, 392).
 • Declaració no periòdica (M-309).
 • Declaració recapitulativa operacions CEE (M-349).
 • Precàlcul mòduls nou exercici.
 • Presa de dades llibres i comptabilitat a tercers.

IAE:

 • Càlcul i impressió.
 • Impressió de qualsevol model. (M-845, 846, particulars d'ajuntaments o diputacions).
 • Informes.

Rendiment de capital mobiliari:

 • Pagaments a compte (M-123).
 • Resum anual (M-193).

Declaració d'operacions (M-347):

 • Impressió làser, internet...
 • Opció suport magnètic.

Llibres de EOS.
Declaració censal.
Impost sobre transmissions patrimonials.
Avisos, etiquetes i estadístiques.
Contribucions.
Enllaç amb facturació.