Impost de societats

Impost de societats

Impost de societats

  • Sense límit d'empreses i exercicis.
  • Confecció de models de liquidació.
  • Comptes anuals comparatives, normal i abreujat.
  • Presa de dades comptabilitat d'empreses.
  • Impressió M-200, 201, 202, làser i internet.
  • Enllaç amb despatx.