InterBex

InterBex

Sistema informàtic per a la gestió completa de tota la casuística relacionada amb el model 720 (declaració de béns i drets a l'estranger).

Emparat en la Llei 7/2012 sobre la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, neix el R.D. 1558/2012 el qual estableix l'obligatorietat de declarar els béns i drets situats a l'estranger.