InterNEO

InterNEO

Sistema informàtic per a la gestió de les NEO (Notificacions Electròniques Obligatòries) per assessories i despatxos professionals.

Interneo és el Programari desenvolupat per Intermega per gestionar les Notificacions Electròniques Obligatòries mitjançant un control total de la gestió de cada notificació segons la seva rellevància i la seva data d'expiració.

La entrada en vigor del RD1363 / 2010 estableix la substitució de la tradicional "Certificat de Correus" per les Notificacions Electròniques Obligatòries i en conseqüència crea la necessitat a l'empresa i autònoms a accedir a diferents portals d'agències de l'administració per estar a el dia de la recepció de les Notificacions i Comunicats.

Per tant, es fa necessari disposar de les eines adequades per a la correcta recepció i control de les Notificacions i Comunicacions dels diferents portals de les agències de l'administració.