Pla d'igualtat

Pla d'igualtat

Què és un Pla d’Igualtat?

Un Pla d’Igualtat d’empresa és un conjunt de mesures avaluables amb l’objectiu d’assolir igualtat de tracte i oportunitats en el seu si. Abasta temàtiques com processos de selecció, formació, promoció professional, bretxa salarial, prevenció de l’assetjament sexual i conciliació, entre d’altres.

Quins àmbits tracta un Pla d’Igualtat?

  • Processos de selecció i contractació.
  • Classificació professional i formació.
  • Oportunitats de promoció professional.
  • Condicions de treball i retribució, inclòs el Registre Retributiu entre dones i homes.
  • Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
  • Infrarepresentació femenina.
  • Prevenció de l’assetjament sexual.

Quines empreses estan obligades a elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat?

  • Totes les empreses amb més de 100 treballadors. I a partir del 7 de març de 2022, les que tinguin més de 50 treballadors.
  • Quan al conveni col·lectiu aplicable s’estableixi aquesta obligació.
  • Si l’empresa fos sancionada, i l’aplicació d’un Pla d’Igualtat fos una de les mesures de correcció interposades.